Työryhmä ehdottaa uudistuksia oikeudenkäyntikuluriskin pienentämiseksi

7.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uudistuksia riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevaan lainsäädäntöön. Tavoitteena on pienentää oikeudenkäyntien kuluriskiä ja näin parantaa oikeuden saatavuutta riita-asioissa. Työryhmän mietintö on nyt lausunnolla.

Riita-asioiden korkeat oikeudenkäyntikulut voivat vaikuttaa etenkin yksityishenkilöiden ja pienten yritysten mahdollisuuksiin viedä asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita selvitetään kuluriskin alentamiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että kaikkien oikeusturva toteutuu taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. 

Työryhmä ehdottaa, että tuomioistuimilla olisi jatkossa nykyistä laajemmat mahdollisuudet kohtuullistaa omasta aloitteestaan oikeudenkäyntikuluja, jotka riita-asian häviäjä velvoitetaan korvaamaan voittajalle. Tämä pienentäisi oikeudenkäyntiin liittyvää taloudellista riskiä ja helpottaisi häviäjän asemaa.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että yksityishenkilön oikeudenkäyntiavustajan tulisi ennen laajan riita-asian oikeudenkäyntiä antaa päämiehelleen kirjallinen arvio tämän oikeudenkäyntikäyntikulujen todennäköisestä määrästä. Tämä parantaisi tietoisuutta kustannuksista, joita oikeudenkäynnistä voi seurata.  

Mietintö sisältyy oikeudenkäyntikulujen arvioimista koskeva eriävä mielipide. Mietintöön voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssa 30.6.2022 asti.

Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö

Lausuntopalvelu.fi

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments