Eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyvä säilössäpito ei voinut jatkua alkuperäisen määräajan päättymisen jälkeen

25.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:36 Eurooppalainen pidätysmääräys – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoaika – Säilössä pitäminen

Romanian kansalainen A oli määrätty luovutettavaksi vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten Romaniaan ja pidettäväksi säilössä, kunnes hänet luovutetaan. Luovuttamispäätöstä ei kuitenkaan ollut pantu täytäntöön, viimeksi sen johdosta, että A oli hakenut turvapaikkaa Suomesta. A:ta oli jatkuvasti pidetty säilössä Keskusrikospoliisin päätöksenteon varassa. Ks. KKO:2021:24 KKO:2021:86

Turvapaikkahakemusta ei voitu pitää EU-luovuttamislain 46 §:ssä tarkoitettuna ylivoimaisena esteenä. Menettely ylivoimaisen esteen toteamiseksi ja säilössäpidon jatkamiseksi ei myöskään täyttänyt eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen vaatimuksia. A:n säilössä pitämiselle ei ole ollut laillisia edellytyksiä alkuperäisen määräajan päättymisen jälkeen.

KKO:2022:36

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments