Asetus ristiriidassa lain kanssa – vammaisella oikeus kuljetustukeen lähikuntien ulkopuolella

7.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:43 Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Työssäkäynnin mahdollistava kuljetuspalvelu – Myönnetyn kuljetuspalvelun käyttäminen toissijaisella työskentelypaikkakunnalla – Yksilölliset perusteet – Asetuksen ristiriita lain kanssa

Asiassa oli kysymys Kaarinan kaupungin velvollisuudesta myöntää vaikeavammaiselle henkilölle oikeus käyttää jo myönnettyä kuljetuspalvelua kahtena päivänä kuukaudessa Helsingin sisäisinä kuljetuksina majoituspaikan ja toissijaisen työpaikan välillä, kun hänen edellytettiin työskentelevän työnantajansa pääkonttorissa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Helsinki ei ole Kaarinan maantieteellinen lähikunta eikä Helsinkiä voida myöskään pitää Kaarinan toiminnallisena lähikuntana sillä perusteella, että vaikeavammaisen henkilön toissijainen työskentelypaikka sijoittuu Helsinkiin.

Asiassa saadun selvityksen perusteella vaikeavammainen henkilö tarvitsi vammansa johdosta välttämättä vaadittua kuljetuspalvelua suoriutuakseen matkoista majoituspaikan ja toissijaisen työskentelypaikkakunnan sisällä. Kun otettiin erityisesti huomioon vaikeavammaisen henkilön yksilöllinen tarve ja kun kyseessä oli jo myönnetyn kuljetuspalvelun toteuttaminen osittain Helsingissä, korkein hallinto-oikeus katsoi, että matkoja voitiin pitää vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kohtuullisina.

Vammaispalveluasetuksen 4 §:n 2 momentin säännös kuljetuspalvelun rajautumisesta asuinkunnan alueella tapahtuviin tai lähikuntiin ulottuviin kuljetuksiin rajoittaisi tällaisessa tilanteessa hakijan oikeutta kuljetuspalveluun tavalla, joka tässä yksittäistapauksessa johtaisi ristiriitaan vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin kanssa. Korkein hallinto-oikeus totesi tämän perusteella, että vammaispalveluasetuksen 4 §:n 2 momentin säännös tuli tässä yksittäistapauksessa jättää perustuslain 107 §:n nojalla soveltamatta. Tämä lopputulos oli myös yhteensopiva perustuslain 6 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen ja vammaispalvelulain 1 §:stä ilmenevän vammaispalvelulain tarkoituksen kanssa.

KHO:2022:43

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments