Vakuutuskannan vastuuvelasta vapauttaminen oli vastike, jonka perustella tuli maksaa luovutetuista kiinteistöistä ja arvopapereista varainsiirtovero

4.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:31 Varainsiirtovero – Kiinteistön ja arvopaperin luovutus – Veron peruste – Muu vastike – Vakuutuskannan luovutus – Vastuuvelan katteena olevat varat

Vakuutusyhtiö B oli luovuttanut henkivakuutus- ja eläkevakuutuskantansa Vakuutusyhtiö A:lle vakuutusyhtiölain 21 luvussa säädetyllä tavalla. Vakuutuskantojen luovutuksista ei ollut maksettu erillistä vastiketta. Vakuutusyhtiö B oli luovuttanut vakuutuskantojen luovutuksen yhteydessä vakuutuskantojen vastuuvelkojen katteina olleiden kiinteistön ja arvopapereiden omistusoikeuden Vakuutusyhtiö A:lle. Siirtosopimusten mukaan kiinteistön ja arvopapereiden siirtoarvoja ei ollut maksettu, koska kiinteistö ja arvopaperit oli siirretty osana vakuutuskantojen luovutuksia niissä siirtyneiden vakuutuskantojen vastuuvelkojen katteeksi. Vakuutusyhtiö A oli suorittanut kiinteistön ja arvopapereiden omistusoikeuden luovutuksesta varainsiirtoveroa ja hakenut sen palauttamista.

Vakuutusyhtiö A oli vakuutuskantojen luovutuksen yhteydessä ottanut vastattavakseen vakuutuskantojen vastuuvelasta, ja Vakuutusyhtiö B oli tällöin vapautunut vastuuvelasta vakuutuksenottajiin nähden. Kyseisen omaisuuden siirrosta katsottiin suoritetuksi varainsiirtoverolain 6 §:n 1 momentissa ja 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua muuta vastiketta, kun Vakuutusyhtiö A oli luovutusten yhteydessä ottanut vastattavakseen vakuutuskannan vastuuvelasta. Tämän vuoksi Vakuutusyhtiö A:lle ei ollut palautettava vakuutuskannan luovutuksen yhteydessä luovutetun vastuuvelan katteena olleen omaisuuden osalta suoritettua varainsiirtoveroa.

KHO:2022:31

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments