Vakuutusoikeus: Korvauksenhakijalla velvollisuus selvittää työtapaturman aikaiset työnantajansa

17.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO:  Työtapaturma – Vuosityöansio – Selvittämisvelvollisuus

A oli vahinkotapahtumaa edeltävänä vuonna työskennellyt yhteensä 14 työnantajalle. Vakuutusoikeus totesi, että määritettäessä vuosityöansiota työtapaturma- ja ammattitautilain 71 § 1 momentin mukaan huomioidaan vain vahinkotapahtuman sattumishetken aikaiset eli tuolloin voimassa olleet työsuhteet, eikä säännöksen sanamuoto mahdollista ennen vahinkotapahtumaa päättyneiden tai sen jälkeen alkaneiden työsuhteiden huomioon ottamista. Vakuutusoikeus katsoi selvittämisvelvollisuuden työsuhteiden voimassaolosta kuuluneen A:lle sen jälkeen kun vakuutuslaitos oli selvittänyt A:n työnantajilta hänen palkka- ja työsuhdetietonsa. Kun A ei ollut esittänyt asiassa selvitystä enempien kuin kolmen työsuhteen voimassaolosta vahinkotapahtuman sattuessa, vuosityöansiota määritettäessä tuli huomioida vain nämä työsuhteet. Vakuutusoikeuden arvion mukaan myöskään suuri työnantajien määrä vahinkotapahtumaa edeltävänä aikana ei tukenut käsitystä siitä, että A olisi samaan aikaan voimassa olleissa työsuhteissa sitoutunut tekemään työtä kaikille työnantajille.

VakO 2379:2020

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments