Tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä laski 13,6 prosenttia

19.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2021 kaikkiaan 478 600 rikoslakirikosta, mikä on 64 900 tapausta (11,9 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 221 500, mikä on 13,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 33 800, mikä on 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2021 aikana poliisin tietoon tuli 489 900 rikosta ja rikkomusta, mikä on 27,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 472 900, mikä on 11,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on laskenut huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2021 aikana 5 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 000 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2020 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 18,6 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 31,2 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 4 200 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 400.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2021 aikana 33 800, mikä on 1,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 11,8 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä kasvoi 4,4 prosenttia. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 0,3 prosenttia, mutta muissa yksityisissä paikoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 5,2 prosenttia. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 1 650, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Henkirikoksia tuli ilmi 86, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2020. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 382, mikä on 1 tapaus vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 806 eli 356 tapausta (24,6 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2020. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 2 055, mikä on 16,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 109 ilmoitusta vuonna 2021. Vuonna 2020 tehtiin 68 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 1 415 muuta seksuaalirikosta. Näistä 726 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 171 tapausta (30,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2020.

Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2021 aikana tietoon yhteensä 221 500, mikä on 35 000 tapausta (13,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 35 800, mikä on 5,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petosten määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi hieman noin 1 900.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2021 aikana ilmi 6 200, mikä on 1 200 tapausta (15,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 242.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 909 mikä on 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ryöstöistä törkeitä oli 443.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 126 900, mikä on 12 200 tapausta (8,8 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020. Törkeitä varkauksia kirjattiin hieman yli 2 100, mikä on 18,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 3 900 mikä on 17,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 52 000, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2021 moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 5 100, mikä on 17,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vajaat 31 500, mikä on 2 000 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 281. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi vuoden aikana 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2021 aikana tietoon kaikkiaan 17 500, mikä on 13,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 6 300, mikä on 8,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoisia rattijuopumuksia tuli tietoon 11 200, mikä on 2 100 tapausta vähemmän kuin vuosi sitten.

Huumausainerikoksia kirjattiin noin 28 000, mikä on 24,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 4,4 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 500. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi vajaat 19 200, mikä on 19,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Vuoden 2021 aikana ilmoitettiin 3 300 identiteettivarkautta, mikä on 1 000 tapausta (23,3 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 89 300, mikä on 9,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on vähentynyt huomattavasti.

Tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä laski 13,6 prosenttia

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments