KKV päi­vit­ti suun­ta­vii­vat seu­raa­mus­mak­sus­ta va­pau­tu­mi­sek­si ja seu­raa­mus­mak­sun alen­ta­mi­sek­si kartellitapauksissa

28.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailulain mukaan yritys, joka on osallisena laittomassa kartellissa, voi saada vapautuksen tai alennusta seuraamusmaksuista paljastaessaan tällaisen kartellin kilpailuviranomaisille. Päivittämisen taustalla on ECN+-direktiivi, joka yhtenäisti tätä koskevan lainsäädännön Euroopan unionin alueella.

KKV on 27.1.2022 julkaissut päivitetyt suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta leniency-tapauksissa eli seuraamusmaksusta vapautumisessa ja seuraamusmaksun alentamisessa kartellitapauksissa, joissa jokin kartellin jäsenistä paljastaa kartellin olemassaolon tai toimittaa yritystarkastuksen jälkeen ensimmäisenä sen toiminnasta riittävät tiedot kilpailuviranomaiselle. Suuntaviivat oli tarpeen päivittää, koska kilpailulain leniencyä koskevat pykälät muuttuivat ECN+-direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön viennin yhteydessä.

Kilpailulain leniencyä koskevat pykälät ovat yksityiskohtaistuneet. Sen seurauksena myös suuntaviivojen teksti on muuttunut. Käytännössä leniency-tapausten käsittely KKV:ssä ei kuitenkaan ole merkittävästi muuttunut, sillä KKV:n prosessi seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi vastasi ECN+-direktiivin vaatimuksia jo ennen kilpailulain muutosta.

Täs­men­nyk­siä muun muas­sa ha­ki­jan yh­teis­työ­vel­voit­tee­seen ja ha­ke­mus­tyyp­pei­hin
Leniencyn hakijan yhteistyövelvoitetta koskeva kilpailulain ja suuntaviivojen sisältö on täsmentynyt.  Yhteistyövelvoitteella tarkoitetaan hakijan velvollisuutta toimia yhteistyössä KKV:n kanssa koko kilpailunrajoituksen selvittämisen ajan. Lisäksi kilpailulaissa on nyt tuotu esille, että yrityslausunnon voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti ja että hakemuksen seuraamusmaksusta vapautumiseksi tai seuraamusmaksun alentamiseksi voi tehdä niin sovittaessa myös englanniksi. Käytännössä KKV on hyväksynyt suullisen yrityslausunnon sekä englanninkielisen hakemuksen jo aiemmin.

Lisäksi suuntaviivoissa ja kilpailulaissa on erotettu aiempaa selvemmin omiksi kokonaisuuksiksi eri hakemustyypeistä merkintähakemus ja lyhennetty hakemus. Käytännössä eri hakemustyyppien soveltaminen KKV:ssa ei ole muuttunut.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments