Muutoksia korkeimman hallinto-oikeuden julkaistaviin päätöksiin

30.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den jul­kais­ta­vat rat­kai­sut jao­tel­laan vuo­den 2022 alus­ta lu­kien vuo­si­kir­ja­pää­tök­siin ja mui­hin jul­kais­tui­hin pää­tök­siin. Niin sa­no­tuis­ta ly­hyis­tä rat­kai­suse­los­teis­ta luo­vu­taan.

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Perinteinen nimi on säilytetty huolimatta painetusta vuosikirjasta luopumisesta. Vuosikirjapäätöksiksi valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Korkein hallinto-oikeus ei ole vain ennakkopäätöstuomioistuin. Korkeimman hallinto-oikeuden tulee myöntää valituslupa, jos asialla on merkitystä ennakkopäätöksenä, jos valitusluvan myöntämiseen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi tai jos siihen on muu painava syy. Kaikissa vuosikirjapäätöksinä julkaistavissa päätöksissä kysymys ei ole ennakkopäätöksistä, vaan niihin kuuluu muitakin yleiseltä kannalta merkittäviä ratkaisuja.

Korkein hallinto-oikeus julkaisee ryhmässä Muut julkaistut päätökset sellaisia yksittäisiä yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa herättäviksi arvioituja ratkaisujaan, joita ei ole ratkaisun oikeudellisen merkityksen perusteella julkaistu vuosikirjapäätöksinä.

Muutoksia korkeimman hallinto-oikeuden julkaistaviin päätöksiin

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments