Luovutusasiassa säilöönotetulla oli oikeus saattaa käräjäoikeuden arvioitavaksi olivatko säilössäpidon edellytykset edelleen voimassa

8.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:86 Eurooppalainen pidätysmääräys – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Luovuttamispäätöksen täytäntöönpanoaika – Säilössä pitäminen – Tuomioistuimen toimivalta

Romanian kansalainen A oli 16.4.2021 tehdyllä Korkeimman oikeuden päätöksellä (KKO 2021:24) määrätty luovutettavaksi vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten Romaniaan ja pidettäväksi säilössä, kunnes hänet luovutetaan.

A on 6.10.2021 käräjäoikeudelle tekemässään hakemuksessa vaatinut, että hänet vapautetaan säilöstä, koska luovuttamispäätöksen täytäntöönpanolle säädetty määräaika oli päättynyt. Käräjäoikeus jätti vaatimuksen tutkimatta sillä perusteella, ettei se ollut toimivaltainen tutkimaan Korkeimman oikeuden lainvoimaista päätöstä.

Korkein oikeus katsoi, että A:lla oli oikeus saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, olivatko säilössä pitämisen edellytykset edelleen voimassa. Kun kysymys oli luovuttamispäätöksen jälkeisten tapahtumien vaikutuksista, toimivaltainen tuomioistuin oli käräjäoikeus.

KKO:2021:86

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments