Leasingsopimuksessa olevaa purkuoikeuden kieltävää sopimusehtoa oli noudatettava

27.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2021:17 Leasing – Sopimus – Sopimuksen tulkinta- Sopimuksen purkaminen

S Oy oli vaatinut kanteessaan, että T Oy velvoitetaan maksamaan sille vuokra- ja vahingonkorvaussaatavaa leasingvuokrasopimuksen perusteella yhteensä 18.268,47 euroa korkoineen. Perusteinaan S Oy oli muun ohella esittänyt, että T Oy oli laiminlyönyt sopimuksen mukaisten vuokrien maksamisen ja että leasingvuokrasopimuksen perusteella vuokralleottajalla ei ollut purkuoikeutta, vaikka vuokrakohteessa olisi ollut olennainen virhe. T Oy oli vaatinut, että kanne hylätään. T Oy:n mukaan sillä oli oikeus purkaa sopimus vuokrakohteen olennaisen virheen perusteella.

Käräjäoikeus katsoi, että vuokrakohteessa oli olennainen virhe. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt vuokrasopimuksessa ollutta purkuoikeuden epäävää ehtoa yllättävänä tai kohtuuttomana, minkä vuoksi T Oy:llä ei ollut virheisiin ja puutteisiin vedoten oikeutta purkaa sopimusta ja jättää vuokria maksamatta. Aihetta ehdon sovittelulle ei myöskään ollut. Hovioikeus katsoi, kuten käräjäoikeus, että purkuoikeuden epäävä sopimusehto oli sisällöltään selvä ja että ehto sitoi vuokralleottajaa. Ehdon sovittelulle tai huomiotta jättämiselle ei ollut perusteita. Erikseen käräjäoikeus ja hovioikeus arvioivat myös vahingonkorvauksen määrää.

Hel­HO:2021:17

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments