Eläinsuojeluviranomaisen suorittama tarkastus oli hallintoon kuuluvana toimenpiteenä pidettävä menettelyllisesti erillään eläimeen liittyvästä rikosasiasta

17.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:180 Eläinsuojelu – Valvontaeläinlääkäri – Epäilyyn perustuva tarkastus – Välittömät toimenpiteet – Kuuleminen – Itsekriminointisuoja – Poliisin samaan aikaan toimittama kotietsintä

Valvontaeläinlääkäri suoritti eläinsuojelulain 39 §:n 1 momentin mukaisen tarkastuksen eläintenpitopaikassa samaan aikaan, kun poliisi toimitti kiinteistöllä kotietsintää rikosasiassa, joka muun ohella koski valvontaeläinlääkärin tarkastuksen kohteena ollutta eläintä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että eläintenpitäjän oikeus olla myötävaikuttamatta epäillyn rikoksen selvittämiseen ei estänyt eläinsuojelutarkastuksen suorittamista samaan aikaan poliisin toimittaman kotietsinnän kanssa. Eläinsuojeluviranomaisen suorittama tarkastus ja tekemä päätös oli kuitenkin hallintoon kuuluvina toimenpiteinä pidettävä menettelyllisesti erillään epäillystä rikosasiasta ja siihen liittyvästä poliisin toimittamasta kotietsinnästä. Asianosaisen oikeudet edellyttivät, että hän tiesi oikeudellisen asemansa ja siihen liittyvät rajoitteet ja velvoitteet kummassakin menettelyssä ja ettei menettelyjä tosiasiassa myöskään sekoitettu toisiinsa.

Päätös eläimen lopettamisesta perustui valvontaeläinlääkärin tekemään arvioon eläimen kokemasta kärsimyksestä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tähän nähden tieto eläimen alkuperästä, jonka eläimen haltija kieltäytyi antamasta itsekriminointisuojaansa vedoten, ei ollut asiassa ratkaisevaa. Valvontaeläinlääkärin päätös lopettaa eläin ei ollut perustunut asian riittämättömään selvittämiseen. Päätöksellä ei ollut myöskään loukattu eläimen haltijan menettelyllisiä oikeuksia rikoksesta epäiltynä.

KHO:2021:180

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments