Työryhmä valmistelemaan lainsäädäntöä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden kohtuullistamiseksi

29.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on parantaa oikeuden saatavuutta pienentämällä oikeudenkäyntikuluriskiä riita-asioissa. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Riita-asioissa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet voimakkaasti 1990-luvulta lähtien. Sen on arvioitu nostaneen etenkin yksityishenkilöiden ja pienten yritysten kynnystä viedä asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Työryhmän tehtävänä on laatia lakiehdotukset, jotka laajentaisivat tuomioistuinten mahdollisuutta kohtuullistaa omasta aloitteestaan jutun häviäjän maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää. Näin voitaisiin pienentää oikeudenkäyntiin liittyvää taloudellista riskiä, helpottaa häviäjän asemaa ja puuttua kaikkein kohtuuttomimpiin tilanteisiin.

Työryhmän tehtävänä on myös arvioida, tulisiko oikeudenkäyntiavustajat velvoittaa antamaan asiakkailleen etukäteisarvio asiassa aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista.

Työryhmän toimikausi jatkuu ensi vuoden huhtikuun loppuun. Asianajajakuntaa työrhmässä edustaa asianajaja, OTT Jarkko Männistö.

Lisäksi oikeusministeriössä aletaan selvittää, olisiko pienemmille riita-asioille mahdollista luoda kevennetty oikeudenkäyntimenettely. Tällainen niin sanottu vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely voisi tehdä pienten riitojen tuomioistuinkäsittelystä nykyistä halvemman, erityisesti jos ihmiset ja yhteisöt voisivat ajaa asioitaan tuomioistuimessa itse. 

Työryhmä valmistelemaan lainsäädäntöä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden kohtuullistamiseksi

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments