Asianajajaliiton vastine HS:n mielipidekirjoitukseen ”Suomeen tarvitaan erillinen pienten riita-asioiden menettely”

18.11.2021 | Tiedotteet

Tarik Ahsanullah kirjoitti (HS Mielipide 15.11.) vuokranantajan oikeusturvaan liittyvistä ongelmista. Hän näki perusongelman kiteytyvän erityisesti oikeudenkäyntien pitkiin käsittelyaikoihin. Kirjoittajan mukaan oikeudenhoidon toinen keskeinen kehityskohde olisi ”nopean ja kustannustehokkaan pienten riita-asioiden menettelyn perustaminen”.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että huomion kiinnittäminen vähäisiin riita-asioihin ei lyhennä oikeudenkäyntien kestoa mm. laajoissa riita-asioissa eikä vuosia kestävissä rikosprosesseissa. Oikeudenkäyntien pitkät käsittelyajat ovat laaja ja monisyinen ongelma, jolloin myös ongelmaan liittyvän parannusehdotuksen pitäisi olla monipuolinen. Hopealuotia oikeudenhoidon käsittelyaikojen lyhentämiseksi ei valitettavasti ole. Tarvitsemme kipeästi lainsäädännön ja prosessuaalisten työtapojen muutoksia, joista jälkimmäisiä voi ottaa käyttöön jo nyt prosesseja tehostamalla ja muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä.

Asianajajaliitto on viime vuonna esittänyt kannanotossaan uudenlaista oikeudenhoidon työtapauudistusta, joka sisältää 10 erilaista keinoa. Sillä voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä sekä samalla alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia.

Esimerkkejä Asianajajaliiton työtapauudistuksesta: 1) Asian vireille saattaminen nykyistä kevyemmällä menettelyllä, 2) Kaikkiin riita-asioihin heti prosessin alkuvaiheessa sitova prosessisuunnitelma, 3) Osaratkaisujen antamisen lisääminen, 4) Avustajan tiedonsaantimahdollisuuksia rikostutkinnasta on parannettava sekä 5) Olisi siirryttävä kohti syyttäjävetoista esitutkintaa. Lisätietoja https://asianajajaliitto.fi/tyotapareformi/.

Asianajajaliiton esittämän työtapauudistuksen mukaisesti tuomioistuinmenettelyjä päästäisiin tehostamaan heti kun vain toimeen päätetään ryhtyä – ja ilman lainsäädäntömuutoksia.

 

Niko Jakobsson
Asianajajaliiton pääsihteeri

Linkki HS:ssa julkaistuun kirjoitukseen: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008407424.html