A syyllistyi törkeän huumausainerikoksen avunantoon kuljettamalla B:n huumepaketin noutamiseksi postiin ja sieltä takaisin.

1.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:80 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos – Rikokseen osallisuus – Avunanto

A oli kuljettanut B:n autolla postiin ja sieltä takaisin, vaikka hän oli tiennyt tai ainakin pitänyt varsin todennäköisenä, että B:n postista noutama lähetys sisälsi huumausaineita. B:n oli katsottu menettelyllään syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen, kun hän oli laittomasti tuonut postitse maahan, pitänyt hallussaan sekä myynyt tai muuten levittänyt huumausainetta.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A oli menettelyllään syyllistynyt avunantoon B:n törkeään huumausainerikokseen vain huumausaineiden hallussapidon osalta.

KKO:2021:80

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments