Pakkoavioliiton kumoaminen mahdolliseksi

14.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää avioliittolakiin muutosta, joka mahdollistaisi sen, että pakottamalla solmittu avioliitto voidaan purkaa kumoamalla. Muutos on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Esityksen mukaan avioliiton kumoamisen oikeudelliset vaikutukset ovat muutoin samat kuin avioerossa, mutta siviilisääty palautuu siihen, joka aviopuolisolla oli ennen pakkoavioliittoa. 

– Tämä muutos on tärkeä viesti siitä, että oikeusjärjestyksemme ei hyväksy pakottamalla solmittua avioliittoa. Muutos turvaa avioliittoon pakotetun henkilön ja mahdollisten lasten oikeudet, mutta avioliittoon pakotettu ei ole siviilisäädyltään eronnut, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo. 

Esityksessä ehdotetaan, että kumoamista koskevan hakemuksen tekemiselle ei olisi määräaikaa. Asian käsittelystä tuomioistuimessa ei myöskään perittäisi hakemusmaksua. Tällä tavalla helpotetaan avioliittoon pakotetun mahdollisuuksia viedä asia tuomioistuimeen. 

Hallituksen esitystä valmisteltaessa tutkittiin myös avioliiton mitätöinnin vaihtoehtoa. Kumoaminen antaa avioliittoon pakotetulle kuitenkin paremman aseman ja oikeudet. Avioliiton mitätöiminen poistaisi kaikki avioliittoon kytkeytyvät oikeudet taannehtivasti. Avioliiton kumoaminen taas turvaa myös avioliitosta mahdollisesti syntyneiden lasten oikeuden esimeriksi perintöön ja elatusapuun. 

Hallitus esittää lisäksi täsmennystä ulkomaisen avioliiton tunnustamista koskevaan sääntelyyn. Jatkossa ulkomailla alle 18-vuotiaana solmittu avioliitto tunnustettaisiin vain erityisestä syystä, jos toinen puolisoista on asunut avioliiton solmimishetkellä Suomessa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Pakkoavioliiton kumoamisen lisäksi oikeusministeriössä selvitetään pakkoavioliiton rangaistavuutta koskevan sääntelyn täsmentämistarpeita. 

Pakkoavioliiton kumoaminen mahdolliseksi

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments