Etuostoperusteen käsillä oloa koskevassa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon, onko olennaisissa olosuhteissa tapahtunut muutoksia valitusprosessin kuluessa

25.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:147 Etuosto – Etuosto-oikeuden käyttämisen edellytykset – Etuosto-oikeuden käytön edellytysten arviointiajankohta – Olosuhteiden muutos – Yhdyskuntarakentaminen – Jätevedenpuhdistamohanke

Etuosto-oikeuden käytön edellytyksiä arvioitiin lähtökohtaisesti sen ajankohdan mukaan, jona kunnan etuosto-oikeutta oli käytetty. Etuostoperusteen käsillä oloa koskevassa arvioinnissa voitiin kuitenkin ottaa huomioon, oliko etuosto-oikeuden käyttämisen kannalta olennaisissa olosuhteissa tapahtunut muutoksia valitusprosessin kuluessa. Tässä arvioinnissa voitiin ottaa huomioon sekä etuostoperusteen olemassaoloa tukevat että sitä vastaan puhuvat muutokset niissä olosuhteissa, jotka jo etuosto-oikeuden käyttämisajankohtana koskivat alueen tulevaa käyttöä.

KHO:2021:147

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments