Hallituksen esitys käräjäoikeuden todistelun videoinnista annettu tänään

23.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otettaisiin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa jatkossa lähtökohtaisesti vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta. Uudistuksella halutaan lisätä oikeudenkäynnin varmuutta ja siten ihmisten oikeusturvaa. Esitys on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

–  Tämä on tärkeä uudistus, joka parantaa oikeusturvaa ja muutoksenhaun tarkoituksenmukaisuutta. Videotallenteiden ansiosta hovioikeuden ja korkeimman oikeuden käytettävissä oleva näyttö olisi nykyiseen verrattuna tuoreempaa ja parempaa. Muutos myös tuo oikeussalit digiaikaan, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Samalla esitys vähentäisi asianosaisille ja todistajille muutoksenhausta aiheutuvia kustannuksia ja muuta haittaa. Esimerkiksi rikosasioissa asianomistajat ja todistajat välttyisivät yleensä kohtaamasta syytettyä toistamiseen. 

Uudistuksen arvioidaan helpottavan hovioikeuksien pääkäsittelyiden järjestämistä, kun todistajia ei yleensä tarvitsisi kutsua paikalle. Pääkäsittelyjen ei myöskään odoteta peruuntuvan yhtä usein kuin nykyään siitä syystä, etteivät todistajat ole saapuneet paikalle.

Esityksen arvioidaan lisäksi siirtävän oikeudenkäynnin painopistettä entistä enemmän käräjäoikeuteen ja näin vahvistavan hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena. 

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan, kun videotallenteiden tekemistä ja esittämistä varten kehitettävä tietojärjestelmä on valmis otettavaksi käyttöön. Tavoitteena on, että uuteen menettelyyn voitaisiin siirtyä vuoden 2023 alusta. 

Tietojärjestelmän toteuttamisesta vastaisi Tuomioistuinvirasto yhteistyössä Oikeusrekisterikeskuksen ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa.

Tiedote

Hallituksen esitys HE 133/2012

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments