Osakkaan veronalainen tulo realisoitui vasta väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä

25.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:115 Tuloverotus – Väliyhteisön tulo – Tulon laskeminen – Tilikauden tulos – Tulo-osuus – Tulon realisoituminen – Osakkaan veronalainen tulo – Jaksottaminen

A:n väliyhteisönä pidetty B Ltd oli luovuttanut C Oy:n osakkeet 25.1.2013 saaden siitä luovutusvoittoa. B Ltd:n tilikautena oli kalenterivuosi. Luovutuksen tapahtuessa Suomessa yleisesti verovelvollinen A oli luovutuksen jälkeen mutta ennen B Ltd:n tilikauden päättymistä muuttanut Maltalle. Tilikauden päättymispäivänä 31.12.2013 hän oli Suomen ja Maltan välisen verosopimuksen mukaan Maltalla asuva.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko B Ltd:n saaman, osakkeiden luovutukseen perustuvan luovutusvoiton katsottava realisoituneen A:n veronalaiseksi tuloksi osakkeiden luovutusajankohtana vai oliko A:n mahdollinen osuus väliyhteisön tuloon realisoitunut vasta väliyhteisön tilikauden päättyessä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että tilanteessa, jossa väliyhteisöllä oli tilikausi, väliyhteisölaissa tarkoitettuna osakkaan veronalaisena tulona oli pidettävä osuutta väliyhteisön tulosta, joka oli laskettu väliyhteisön noudattamalta tilikaudelta. Siten osakkaan veronalainen tulo realisoitui vasta väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä. Kun A oli B Ltd:n tilikauden päättymispäivänä verosopimuksen mukaan Maltalla asuva, Suomella ei ollut verosopimuksen mukaan verotusoikeutta A:n mahdolliseen väliyhteisölaissa tarkoitettuun tuloon.

KHO:2021:115

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments