Nosturin asennustyön tehnyt yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta

3.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO 2021:3 Työturvallisuus – Muun tahon kuin työnantajan vastuu – Työrikos – Työturvallisuusrikos – Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen – Oikeushenkilön rangaistusvastuu

B Oy oli A Oy:n tilauksesta asentanut A Oy:n hankkimaan nosturitelineeseen A Oy:n omistaman kuormausnosturin omissa toimitiloissaan 25.4. ja 13.5.2016 välisenä aikana. Lisäksi B Oy oli A Oy:n tilauksesta tehnyt kuormausnosturiin ja nosturitelineeseen korjaustöitä

20. ja 26.10.2016 välisenä aikana. A Oy:n vuokratyöntekijänä toiminut P oli ollut 20.10.2017 täyttämässä hiekalla hiekkasiiloa kuormausnosturilla, kun kuormausnosturin kiinnitys nosturitelineestä oli irronnut ja nosturi oli kaatunut. P oli kaatunut kuormausnosturin mukana loukkaantuen vakavasti.

Syyttäjä vaati syytteessään, johon P asianomistajana yhtyi, A Oy:n toimitusjohtajan ja P:n esimiehen M:n ohella B Oy:n toimitusjohtajalle Y:lle rangaistusta muun ohella työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi syyttäjä vaati A Oy:n ohella B Oy:n tuomitsemista yhteisösakkoon.

Syytteen mukaan Y ei ollut B Oy:n edustajana huolehtinut, että asennustyössä 25.4.–13.5.2016 ja 20.–26.10.2016 otetaan huomioon valmistajan ja muut ohjeet ja että kone saatetaan työturvallisuuslain 58 §:ssä edellytetyllä tavalla asianmukaiseen kuntoon. Y oli B Oy:n puolesta luovuttanut koneen A Oy:n käyttöön riskirakenteena.

Y ja B Oy kiistivät syyttäjän vaatimukset katsoen, että työturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitettu vastuuasema ei ollut koskenut B Oy:n tekemää asennustyötä.

Hovioikeudessa on Y:n osalta kysymys siitä, onko syyteoikeus työturvallisuusrikoksesta tähän kohdistettuna vanhentunut. Mikäli syyteoikeus ei ole vanhentunut, hovioikeuden ratkaistavina ovat kysymykset siitä, onko Y asiassa työturvallisuuslain 58 §:n tarkoittamassa vastuuasemassa sekä siitä, onko Y menetellyt syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla huolimattomasti. B Oy:n osalta kysymys on siitä, onko Y:hyn kohdistetun työturvallisuusrikoksen syyteoikeuden mahdollinen vanhentuminen esteenä yhteisösakkoa koskevan vaatimuksen tutkimiselle. Jos yhteisösakkovaatimuksen tutkimiselle ei ole estettä, asiassa on kysymys siitä, onko asiassa rikoslain 9 luvun 2 §:ssä säädettyjä edellytyksiä yhteisösakon tuomitsemiselle, siitä voidaanko yhteisösakko joka tapauksessa jättää tuomitsematta saman luvun 4 §:ssä säädetyillä perusteilla ja vielä siitä, mikä on mahdollisesti tuomittavan yhteisö-sakon oikea määrä.

RHO 2021:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments