Puolustaja voidaan määrätä myös sen jälkeen kun syyte oli päätetty jättää nostamatta

3.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2021:3 Puolustaja – Puolustajan määrääminen

Kysymys siitä, voitiinko A:lle määrätä puolustaja, kun hakemus oli tehty vasta sen jälkeen, kun syyttäjä oli tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen.

Puolustajan määräämistä on haettu alkaen sellaisesta ajankohdasta, jolloin ROL 2 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaiset edellytykset puolustajan määräämiselle ovat täyttyneet. Lain tarkoitus, korkeimman oikeuden ratkaisun kohdassa 10 todettu sekä edellä mainittu oikeuskirjallisuudessa esitetty näkemys puoltavat sellaista tulkintaa, että merkityksellistä ei ole hakemuksen tekemisen ajankohta, vaan se, mihin tosiseikkaan puolustajan määräämistä koskeva hakemus perustuu ja ovatko edellytykset puolustajan määräämiselle siten olleet olemassa sinä aikana, jolle puolustajan määräystä haetaan

THO:2021:3

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments