Lähestymiskiellolla ei voida torjua kaikkea teknologian mahdollistamaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa henkilöön kohdistuvaa vakavaa häirintää

14.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:50 Lähestymiskielto

B oli julkaissut sosiaalisen median tilillään useita A:ta koskevia kirjoituksia, jotka olivat sisältönsä ja lukuisuutensa vuoksi olleet omiaan vakavasti häiritsemään A:ta. B:n kirjoittelu ei ollut tullut suoraan A:n tietoon, koska A oli estänyt B:n omilla sosiaalisen median tileillään. B ei ollut ottanut sosiaalisessa mediassa suoraan yhteyttä A:han lähettämällä hänelle viestejä tai merkitsemällä häntä julkaisuihinsa. A oli saanut tiedon B:n julkaisuista muiden henkilöiden kautta.

Korkein oikeus katsoi, että B:n kirjoittelu ei ollut ollut lähestymiskieltolaissa tarkoitettua yhteyden ottamista A:han tai sen yrittämistä. Asiassa ei ollut myöskään perusteltua aihetta olettaa, että B tulisi vakavasti häiritsemään A:ta ottamalla tähän suoraan yhteyttä tai sitä yrittämällä. Lähestymiskiellon määräämiselle ei ollut laissa säädettyjä edellytyksiä.

KKO:2021:50

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments