Asianajajaliitto sai WWF Green Office -merkin käyttöoikeuden

2.6.2021 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliitto sai WWF Green Office -merkin käyttöoikeuden merkiksi laadukkaasti tehdystä ympäristötyöstä. Tiistaina 25.5.2021 myönnetty Green Office -sertifikaatti on osoitus siitä, että Asianajajaliiton ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa ulkoisesti määriteltyjä kriteerejä, toimenpiteitä toteutetaan vaikuttavasti ja jatkuvaan parantamiseen on sitouduttu.

Asianajajaliitto aloitti ympäristöjärjestelmän luomisen syksyllä 2020, jonka jälkeen koko henkilöstö on liiton Green Office -tiimin johdolla tehnyt aktiivista työtä ekologisten arvojen ja ympäristöystävällisten toimintatapojen edistämiseksi. Asianajajaliiton Green Office -tiimin lisäksi henkilökunnasta on valittu niin sanottuja ekotsemppareita, jotka kannustavat kollegoja toimimaan ekologisesti. Tämä on ainutlaatuinen toimintamalli. WWF Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöjärjestelmä, jonka avulla organisaatiot voivat pienentää työpaikkojensa hiilijalanjälkeä ja edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä.

WWF Green Office -tarkastuksen teki Green Office -tarkastaja Sanna Oja

– Erityisen ansiokasta on Asianajajaliiton valitsema tavoite toimia alalla keskustelun herättäjänä ja ajatusjohtajana yhteiskuntavastuun osalta paitsi ympäristövastuun näkökulmasta, myös sosiaalisen tasa-arvon edistämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi, hän tiivistää lausunnossaan. 

Pääsihteeri Niko Jakobsson iloitsee Asianajajaliiton vaikuttavasta ympäristötyöstä ja hyvin sujuneesta tarkastuksesta. Jakobsson uskoo, että liiton Green Office -merkin käyttöoikeus kannustaa koko asianajajakuntaa työskentelemään ekologisesti. Lisäksi Asianajajaliitto haluaa edistää näkyvämmin jatkossa myös taloudellista ja sosiaalista vastuullisuutta.

– Liityimme kuluneen vuoden huhtikuussa myös YK:n kansainväliseen Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Kyseessähän on ohjelma, joka edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen Global Compactin kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Pyrimme sen avulla tekemään näkyvämmäksi myös Asianajajaliiton oikeuspoliittista vaikuttamistyötä, joka on toimintamme yksi keskeimpiä kulmakiviä, Jakobsson kertoo.

Lue lisää Asianajajaliiton Green Office -työstä sekä muusta vastuullisuustyöstä osoitteessa https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/.

Lue lisää WWF Green Officesta: https://wwf.fi/greenoffice/

Lisätiedot: 
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Viestintäjohtaja Sari Krappe p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi