AOA: Suomi.fi-valtuudet -palvelu on oltava käytettävissä myös ilman valtuuttajan sähköistä vahvaa tunnistautumista

28.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli Digi- ja väestötietoviraston (jäljempänä DVV) menettelyä Suomi.fi-valtuudet -palvelun käytettävyydessä. Hän toimi puolisonsa omaishoitajana ja kummeksui sitä, että puoliso ei voinut antaa valtuutusta hänelle palvelussa muutoin kuin sähköisesti vahvaa tunnistautumista käyttäen. Jos valtuuttajalla ei ole digitaalisia tunnuksia tai hän ei kykene niitä käyttämään, ei valtuutuspalvelua voi käyttää.

***

DVV ei selvityksen mukaan ole tarjonnut yksityishenkilöille hallituksen esityksessä seikkaperäisesti kuvattuja tapoja saada valtuutuspalvelu käyttöönsä muutoin kuin Suomi-fi -palveluun rekisteröitymällä. Selvityksen mukaan DVV tarjosi ”virkailijavaltuuttamispalvelua” vain erilaisten organisaatioiden puolesta valtuutuksen rekisteröintiä haluaville. Näin ollen kirjallinen valtuutuksen rekisteröimishakemus tai asiointi DVV:n toimipisteessä ei ole mahdollinen. Perusteluna rajoitukselle DVV on esittänyt resurssien puutteen.
Lainvalmisteluasiakirjojen perusteella on mielestäni perusteltua katsoa, että lainsäätäjä on säätäessään lain 10 §:n 3 momentissa kirjallisesta rekisteröitymistavasta lähtenyt siitä, että hyvän hallinnon palveluperiaatteen mukaista on mahdollistaa myös kirjallinen rekisteröimispyyntö. Näin ollen DVV ei voi kategorisesti kieltäytyä hyväksymästä kirjallista hakemusta, jonka tueksi esitetään riittävä selvitys, jotta valtuutuksen alkuperäisyydestä ja eheydestä voidaan varmistua.
Palvelun saavutettavuuteen tulee myös kohtuullisin mukautuksin vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi varautua. Tämä on tärkeää myös useiden ikääntyneiden henkilöiden kannalta.
Näin ollen saatan DVV:n tietoon tämän käsitykseni viraston menettelyn virheellisyydestä sen määrätessä Valtuudet-palvelun käyttöönoton edellytyksistä ja pyydän sitä selvittämään 30.11.2021 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt palvelun käyttöönoton mahdollistamiseksi myös muutoin kuin digitaalisesti palveluun kirjautumalla.

Suomi.fi Valtuudet -palvelun käyttö (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments