AOA arvostelee RISEn menettelyä sähköisen aineiston saatavuuden mahdollistamisessa ja sähköisen viestinnän toteuttamisessa vankiloissa

19.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija pyysi tutkimaan Vantaan vankilan, Helsingin vankilan ja Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön menettelyä sähköisessä muodossa olevaan oikeudenkäyntiaineistoon tutustumisen osalta. Lisäksi hän arvosteli sitä, että oikeudenkäyntiavustajan kanssa ei ole mahdollista viestiä luottamuksellisesti sähköisiä välineitä käyttäen.
Kantelija oli ollut aiemmin Vantaan vankilassa ja tullut sittemmin siirretyksi Helsingin vankilaan.
Kantelusta kävi ilmi, että kantelija haki hovioikeudelta muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Kantelija kertoi, ettei hän saa perehtyä oikeudenkäyntiaineistoon hankkimallaan tietokoneella omassa sellissään. Hänen mukaansa oikeudenkäyntiaineistoa oli noin 15 000 sivua verotarkastusaineisto mukaan lukien. Lisäksi aineistoon kuuluivat käräjäoikeuden nauhoitteet – noin 20 tuntia, joita ei kantelijan mukaan voinut toimittaa paperilla.

Kantelija arvosteli sitä, että hänellä ei ollut mahdollisuutta luottamukselliseen sähköiseen viestintään oikeudenkäyntiavustajansa kanssa.

“Tutkintavankeuslaissa ja vankeuslaissa vuonna 2015 mahdollistettu sähköpostin käyttö ei ole siis vieläkään toteutunut suljetuissa vankiloissa. Ymmärrän, että sen järjestäminen vankilaympäristössä voi olla vaativaa. Lain voimaan tulosta on kuitenkin nyt kulunut yli kuusi vuotta. Katson Rikosseuraamuslaitoksen laiminlyöneen lain täytäntöönpanon. Saatan tämän käsitykseni Rikosseuraamuslaitoksen tietoon. Lähetän päätökseni myös oikeusministeriölle.”

Mahdollisuus tutustua sähköiseen oikeudenkäyntiaineistoon (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments