Valvontalautakuntaan 2020 tulleiden kanteluiden määrä nousi

26.5.2021 | Tiedotteet

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2020 vireille yhteensä 594 asiaa, joista 506 oli valvonta-asioita ja 88 palkkioriita-asioita. Kanteluiden määrä nousi edellisvuodesta, jolloin asioita tuli vireille 508. Nousua selittänee vuotuinen normaali vaihtelu – kanteluiden määrä on viime vuosina vaihdellut reilun 500 ja reilun 600 kantelun välillä.