Muistio riita-asioiden oikeudenkäyntikuluista nyt lausunnolla

6.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

OM arviomuistio
Keinoja kulujen alentamiseksi

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, jossa selvitetään riita-asioiden oikeudenkäyntikulujen  määräytymisen perusteita ja esitetään keinoja, joilla niitä voisi alentaa. Työ liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteeseen varmistaa oikeusturvan saatavuus riippumatta siitä, mikä on asianosaisen taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema. 

Arviomuistio pohjautuu syyskuussa 2020 julkaistuun tutkimukseen, jonka Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) laati oikeusministeriön toimeksiannosta. Tutkimuksen mukaan asianosaisten oikeudenkäyntikulut pääkäsittelyssä ratkaistuissa riita-asioissa ovat vuoden 1995 jälkeen enemmän kuin kaksinkertaistuneet. Vuoden 2008 jälkeen kantajien oikeudenkäyntikuluvaatimukset ovat kasvaneet noin 22 prosenttia ja vastaajien noin 61 prosenttia.

Voidaan olettaa, että oikeudenkäyntikulujen kasvaminen on nostanut etenkin yksityishenkilöiden ja pienten yritysten kynnystä viedä asiansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Oikeusvaltiossa kaikilla tulee kuitenkin olla todellinen mahdollisuus viedä riitansa tuomioistuimeen silloin, kun siihen on aihetta. Arviomuistiossa on tarkasteltu 21 eri tapaa, joilla oikeudenkäyntikuluriskiä riita-asioissa voitaisiin pienentää. 

Arviomuistiosta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään 30.6.2021. Oikeusministeriö päättää jatkovalmistelusta lausuntokierroksen jälkeen.

LausuntopyyntöAvautuu uudessa välilehdessä
Arviomuistio

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments