EOA: Huumepikatestin positiivinen tulos ei ole riittävä peruste väliaikaiselle ajokiellolle

11.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ratkaisu kanteluun tapauksessa, jossa väärä pikatesti johti neljän viikon väliaikaiseen ajokieltoon:

EOA: “Jos pikatestin tuloksiin luotetaan liikaa, rikosepäilyt moninaisine haitallisine seuraamuksineen kohdistuvat sitä enemmän myös syyttömiin. Kohdassa 3.2.4 todetun perusteella on nähtävissä, että jos positiivinen pikatestitulos johtaisi automaattisesti väliaikaiseen ajokieltoon, olisi varmaa, että ajokielto kohdistuisi hyvin moneen syyttömään (vuosina 20162020 vääriä positiivisia tuloksia oli yhteensä yli 7000). Huumepikatesti ei käsitykseni mukaan voikaan olla ainoa peruste väliaikaiselle ajokiellolle varsinkaan kaikissa tapauksissa. Tämä pätee erityisen vahvasti väliaikaisen ajokiellon “toisen vaiheen” päätöksentekoon,jossa edellytetään todennäköistä syyllisyyttä.”

EOAK/2904/2020

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments