Asianosaisen kuulemisvirhe markkinaoikeudessa

24.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Julkinen hankinta – Asianosaisen kuuleminen – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Menettelyvirhe 

Markkinaoikeus oli varannut tarjouskilpailun voittaneelle yhtiö A:lle tilaisuuden lausunnon antamiseen yhtiö B:n valituksen johdosta. Markkinaoikeus ei ollut kuitenkaan varannut yhtiö A:lle tilaisuutta lausua hankintayksikön vastineesta, jonka täydennyksessä hankintayksikkö oli markkinaoikeuden pyynnön johdosta ilmoittanut käsityksensä hankintaan sovellettavasta laista. Markkinaoikeus oli kumonnut hankintapäätöksen katsottuaan, ettei hankintayksikkö ollut ilmoittanut hankinnasta siihen sovellettavan lain mukaisella hankintailmoituksella.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että markkinaoikeus päättää, mihin seikkoihin se voi ratkaisunsa perustaa. Markkinaoikeuden oli kuitenkin hallintolainkäyttölain 34 §:n 1 momentin perusteella kuultava asianosaista sellaisesta oikeudenkäyntiaineistosta, joka voi vaikuttaa asianosaista koskevan asian ratkaisuun.

Markkinaoikeus ei ollut kuullut yhtiö A:ta hankintayksikön vastineesta, jossa oli käsitelty markkinaoikeuden viran puolesta esille ottamaa kysymystä hankintamenettelyyn sovellettavasta laista. Hankintayksikön vastine oli voinut vaikuttaa yhtiö A:ta koskevan asian ratkaisuun. Korkein hallinto oikeus katsoi, että asiaa käsiteltäessä markkinaoikeudessa oli tapahtunut kuulemisvirhe.

21.05.2021/​H1696

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments