Asianajajaliitto palkitsi vuoden 2020 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

10.5.2021 | Tiedotteet

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille.

Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Palkintosummat myöntää Asianajajaliiton Säätiö. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on jaettu vuodesta 1988 lähtien.

Vuonna 2020 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat:

Jaakko Markus, OTM, nuorempi tutkija, Lapin yliopisto
Artikkeli: Oikeudenkäyntikulut pääasiaratkaisun puuttuessa – uusien ennakkopäätösten valossa, DL 2/2020

Kari Hoppu, KTT, OTL, VT, yritysjuridiikan professori, Aalto-yliopisto
Artikkeli: Force majeure -tilanteiden tulkinnasta erityisesti COVID-19-taudin yhteydessä, DL 3/2020

Jenna Piippo, OTM, nuorempi tutkija, Lapin yliopisto ja
Kai Kotiranta, OTT, asianajaja, työelämäprofessori (talousrikosoikeus), Helsinki
Artikkeli: Arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen ja markkinoiden manipuloinnin konkurrenssiongelma, DL 3/2020 

Heikki Kanninen, OTL, ekonomi, tuomari, Euroopan unionin yleinen tuomioistuin, Luxemburg
Artikkeli: Tarkoitukseen tai vaikutukseen perustuva kilpailunrajoitus – rajanvedon ongelmia EU:n kilpailuoikeudessa, DL 4/2020 

Henna Paukku, asianajaja, VT, OTM, Asianajotoimisto Osmo Mäkinen Oy, Lahti
Artikkeli: Ostajan selonottovelvollisuus korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä ja kuntotarkastuksen merkitys, DL 5/2020 

Selinda Näse, asianajaja, osakas, Avance Asianajotoimisto Oy, Helsinki ja
Jarno Tepora, siviilioikeuden professori, emeritus, Helsingin yliopisto (emeritussopimus)
Artikkeli: Panttioikeuden pätevyys pantinsaajan sitoutuessa vapauttamaan pantin ennen vakuusvelan lakkaamista, DL 6/2020

Artikkelit ovat luettavissa Editan palvelussa: https://www.edilex.fi/defensor_legis (maksullinen)

Lisätietoa:
Heidi Enne, FM, tiedottaja, Defensor Legisin toimituspäällikkö
p. 040 510 8238, heidi.enne@asianajajaliitto.fi

Oikeudellista aikakauskirjaa Defensor Legisiä julkaisee Suomen Asianajajaliitto. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1920. Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

asianajajaliitto.fi/defensorlegis