Asianajajaliitto mukaan pohjoismaiseen työhyvinvointitutkimukseen

7.5.2021 | Tiedotteet

Asianajotoimistojen työntekijöiden uupumus huolestuttaa

HS Visio kirjoitti 30.4.2020 julkaistussa artikkelissa ”Raatajat” ympäripyöreistä työtunneista finanssi- ja lakialoilla. Juttuun oli haastateltu myös asianajotoimistoissa työskenteleviä juristeja. Artikkelin haastateltavat kokivat alan hierarkian painostavaksi, ja joskus monen esimiehen samanaikaiset vaatimukset – etenkin nuorten työntekijöiden kohdalla – liian kuormittaviksi. 

Suomen Asianajajaliitto tunnistaa artikkelissa nousseet asianajotyöhön liittyvät haasteet, sillä monia asianajajia pidetään lähtökohtaisesti työn sankareina: vaativat työpäivät usein venyvät iltaan. Syynä on osin työkulttuuri, osin asiakkaiden vaatimukset, kiireellisten toimeksiantojen haasteet ja joskus myös työntekijöiden omat kunnianhimoiset uratavoitteet. Nämä syyt eivät kuitenkaan oikeuta alalla vallitsevan uupumisriskin hiljaiseen hyväksymiseen. 

Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharjun mukaan monissa asianajotoimistoissa on onneksi jo tehty pitkäjänteistä työtä työn ja vapaa-ajan paremman tasapainon löytämiseksi. Tarvitaan kuitenkin ajankohtaista tarkkaa tietoa asianajajien jaksamisesta. Tavoitteena on päästä konkreettisesti käsiksi niihin käytäntöihin ja syihin, jotka aiheuttavat liikaa kuormitusta, ja joihin puuttumalla päästään valtakunnallisesti kohti vastuullisempaa työkulttuuria. 

– Asianajajaliitto on jo keväällä ilmoittautunut mukaan kesällä toteutettavaan yhteispohjoismaiseen tutkimukseen, jossa selvitetään asianajotoimistoissa työskentelevien hyvinvointia ja työjärjestelyjä. Vaikka Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen yhteisö – ei siis ammatti- eikä työmarkkinajärjestö – haluamme olla tässä mukana, koska sisäistä keskustelua täytyy käydä, Räihä-Mäntyharju painottaa. 

Tuleva tutkimus liittyy myös Asianajajaliiton tammikuussa 2022 järjestettävään Suomen suurimpaan oikeustapahtumaan Asianajajapäivään, jonka teemat ovat työhyvinvointi, vastuullisuus ja johtaminen.

– Uskon yhteispohjoismaisen tutkimuksen herättävän ajatuksia ja nostattavan ideoita konkreettiseen työhyvinvointipakkiin, jota kaikki asianajotoimistot voisivat hyödyntää. Näin pääsisimme kohti inhimillisempää työkulttuuria, mikä toivottavasti houkuttelee innostavalle alallemme lisää lahjakkaita tulevaisuuden osaajia, Räihä-Mäntyharju iloitsee.

Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson muistuttaa, että asianajotoimistot ovat Suomessa hyvin erilaisia ja eri kokoisia; suurin osa niistä on pieniä 1–2 hengen toimistoja, mutta suurimmat kansainvälisesti toimivat liikejuridiikkatoimistot työllistävät jopa satoja. Toisaalta eri kokoisia toimijoita yhdistää aina asiakkaan edun vaaliminen.

– Asianajajalta edellytetään, että hän aina edistää ripeästi ja aktiivisesti asiakkaan parasta, jotta se kaikkein tärkein eli asiakkaan oikeusturva toteutuu. Asianajajuus on henkilökohtaiseen vastuuseen perustuen yrittäjävetoinen palveluammatti. Globaalit yritysjärjestelyt, vaativat riidat tai kiireellinen avuntarve rikosasiassa eivät katso aina kelloa, ja työn ja vapaa-ajan väliset haasteet koskevat eri kokoisia asianajotoimistoja. Myös tämän takia asian tarkempi tutkiminen on paikallaan.

Asianajajaliitto käynnistää asianajotoimistoille lähiaikoina työhyvinvointihaasteen, jossa kannustetaan kaikkia toimistoja ryhtymään konkreettisiin toimiin muutoksen aikaansaamiseksi. 

Lisätiedot: 
Puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju, p. 050 599 3503, hanna.raiha-mantyharju@tempolaw.fi
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi