KHO:n vuosikertomuksessa 2020 pohditaan muun muassa korkeimpien oikeuksien yhteistyötä ja oikeusvaltiota

9.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­den 2020 vuo­si­ker­to­mus avaa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa. Kir­joi­tuk­sis­sa poh­di­taan mm. ko­ro­nan tuo­mia haas­tei­ta tuo­miois­tui­mis­sa, kor­keim­pien oi­keuk­sien yh­teis­työ­tä ja vuo­den ai­ka­na kä­si­tel­ty­jä mie­len­kiin­toi­sia oi­keu­del­li­sia ky­sy­myk­siä ja rat­kai­su­ja.

Vuosikertomus kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallista kenttää, jolla KHO ylimpänä hallintotuomioistuimena operoi.

Mukana on poimintoja menneen vuoden päätöksistä. Kirjoittajat käsittelevät teksteissään mm. niin kutsuttua sateenkaaripappia, suden ja ahman suojelua ja kullankaivuproblematiikkaa Lapissa.

KHO:n henkilökuntaa ei sovi unohtaa. Henkilökunta on jatkuvasti nuortumassa. Kirjoittajat sivuavat teksteissään sekä henkilökunnan tuntoja, korkeinta hallinto-oikeutta työpaikkana, että työmäärien kasvua.

Kertomukseen sisältyy kattava tilastollinen katsaus kuluneesta vuodesta.

KHOn vuosikertomus 2020.pdf [pdf, 2.3 MB]

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments