Markkanoikeus määräsi yhteensä 3,2 miljoonan euron seuramusmaksut styrox-kartellista

3.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkianoikeus: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Jackon Finland Oy (aiemmin ThermiSol Oy) ja UK-Muovi Oy
kilpailuasia – hintayhteistyö – seuraamusmaksu

960. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että ThermiSol ja UK-Muovi ovat rikkoneet kilpailulain 5 §:ää ja SEUT 101 artiklan 1 kohtaa harjoittaessaan kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa. Rikkomuksen on katsottava alkaneen vuoden 2012 marraskuussa ja päättyneen vuoden 2014 kesällä. Asiassa on siten harkittava seuraamusmaksun määräämistä yhtiöille.

982. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast ovat sopineet hinnankorotuksista, minkä vaikutuksena on ollut markkinoiden moitteettoman toiminnan vaarantaminen. Tämä riittää perusteeksi rikkomisen luokittelemiselle erittäin vakavaksi.

1012. Kun otetaan huomioon edellä kilpailunrajoituksen laadusta ja laajuudesta, moitittavuudesta ja kestosta sekä yhtiön osallisuudesta lausuttu, markkinaoikeus katsoo, että ThermiSolille on määrättävä viraston esityksen mukaisesta 2.758.000 euron seuraamusmaksusta poiketen 2.000.000 euron seuraamusmaksu.

1015. Kun otetaan huomioon edellä kilpailunrajoituksen laadusta ja laajuudesta, moitittavuudesta ja kestosta sekä yhtiön osallisuudesta lausuttu, markkinaoikeus katsoo, että UK-Muoville on määrättävä viraston esityksen mukaisesta 1.530.000 euron seuraamusmaksusta poiketen 1.200.000 euron seuraamusmaksu.

MAO:70/​2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments