Maakaaren mukaisessa kirjaamisasiassa valitusoikeus voi olla vain hakijalla ja muilla asiaan osallisilla – ei ELY-keskuksella

15.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:18 Lainhuudatus – Maakaari – Kirjaamismenettely – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus

Kirjaamisviranomainen oli myöntänyt lainhuudon kiinteistöön, jota koski porotilalain (590/1969) 26 §:n mukainen vallintarajoitus. Korkein oikeus katsoi päätöksestään ilmenevin perustein, että mainitussa pykälässä tarkoitettuna lupaviranomaisena toimivalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ollut oikeutta hakea muutosta kirjaamisviranomaisen päätökseen.

KKO:2021:18

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments