Korkeimman oikeuden vuosikertomus 2020 julkaistu

30.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man oi­keu­den toi­min­ta jat­kui vuon­na 2020 va­kaa­na, vaik­ka pan­de­mian myö­tä työs­ken­te­ly­olo­suh­teet ja toi­min­ta­ta­vat muut­tui­vat mer­kit­tä­väs­ti. Etä­työ ja säh­köi­set yh­tey­det val­ta­si­vat alaa, mut­ta is­tun­to­ja ja työs­ken­te­lyä pys­tyt­tiin sii­tä huo­li­mat­ta jat­ka­maan te­hok­kaas­ti.

Korkeimpaan oikeuteen saapui vuonna 2020 kaikkiaan 1 883 asiaa eli noin 7,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (2 029 asiaa). Määrällisesti suurimman osan niistä muodostivat valituslupahakemukset, joita saapui 1 606.

Valituslupia myönnettiin 133, joka oli 11 enemmän kuin edellisenä vuonna. Korkein oikeus ratkaisi 1 878 asiaa eli lähes saman määrän kuin samana aikana tuli vireille uusia juttuja. Ennakkopäätöksiä julkaistiin 101, mikä vastaa viime vuosien tasoa.

Valituslupahakemuksista merkittävä osa koski edelleen asioita, joissa hovioikeus ei ollut myöntänyt valittajalle jatkokäsittelylupaa. Vuonna 2020 tällaisia hakemuksia oli 36 prosenttia kaikista valituslupahakemuksista, riita-asioiden kohdalla osuuden ollessa 47 prosenttia ja rikosasioissa 28 prosenttia.

Kuluneena vuonna asioiden käsittelyajat saatiin pysymään viime vuosien lyhentyneellä tasolla. Kaikkien toimintavuonna ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,3 kuukautta (5,4 kuukautta vuonna 2019 ja 6,9 kuukautta vuonna 2015). Hylättyjen valituslupahakemusten kohdalla käsittelyaika oli 3,9 kuukautta (3,8 kuukautta vuonna 2019 ja 5,2 kuukautta vuonna 2015). Niissä tapauksissa, joissa valituslupa myönnettiin, käsittelyaika kokonaisuudessaan oli keskimäärin 17,5 kuukautta (17,7 kuukautta vuonna 2019 ja 22,7 kuukautta vuonna 2015).

Julkaistujen ennakkoratkaisujen lukumäärä, ratkaistujen asioiden määrä suhteessa saapuneiden asioiden määrään ja keskimääräisten käsittelyaikojen kehitys osoittavat, että työt voitiin järjestää melko tehokkaasti, vaikka suositellut koronavarotoimet otettiin huomioon, todetaan korkeimman oikeuden vasta julkistetussa vuosikertomuksessa viime vuodelta.

Tiedote

Korkeimman oikeuden vuosikertomus 2020

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments