Kansalaisuutta hakevalla ei ole velvollisuutta varmentaa henkilötietojaan, mutta puutteelliset tiedot voivat johtaa kielteiseen kansalaisuuspäätökseen

8.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:30 Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Määräajan kuluminen – Väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen oikeellisuus – Velvollisuus selvittää henkilöllisyyttään kymmenen vuoden määräaikana

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansalaisuushakemuksen, koska hänen henkilöllisyyttään ei ollut luotettavasti selvitetty eikä hän ollut kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla esiintynyt viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana vain väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellä. A:n henkilöllisyyttä ei voitaisi myöskään ajankulumisen myötä pitää selvitettynä, sillä A oli laiminlyönyt velvollisuutensa todistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojensa oikeellisuus asiakirjanäytöllä eikä ollut kohtuutonta edellyttää mainitun selvityksen esittämistä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentin sanamuodosta tai sen esitöistä ei ollut johdettavissa henkilölle aktiivista velvollisuutta selvittää säännöksessä tarkoitetun kymmenen vuoden aikana henkilöllisyyttään. Tällaista velvollisuutta ei voitu johtaa myöskään kansalaisuuslain yleisestä tarkoituksesta tai systematiikasta. Kun kansalaisuuslain 6 §:n soveltamista arvioitiin A:n asiassa, korkein hallinto-oikeus totesi kuten hallinto-oikeus, että A:n henkilöllisyyttä ei ollut luotettavasti selvitetty eikä hän ollut Maahanmuuttoviraston tehdessä päätöksensä esiintynyt viimeksi kulunutta kymmentä vuotta väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellään. Tähän nähden hänen kansalaisuushakemuksensa oli voitu hylätä.

KHO:2021:30

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments