YK:n lapsen oikeuksien komitealta ratkaisu lapsen edun ensisijaisuuden merkityksestä turvapaikka-asiassa

12.2.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi 4. helmikuuta 2021 ratkaisunsa lapsen edun ensisijaisuudesta turvapaikka-asiassa. Ratkaisussa todettiin tapauksessa loukatun YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 (lapsen edun ensisijaisuus), 19 (lapsen suojeleminen väkivallalta) ja 22 (lapsen oikeus suojeluun ja humanitaariseen apuun, pakolaiset ja turvapaikanhakijat) artikloja.

Tapaus koskee samaa sukupuolta olleen perheen käännytystä Venäjälle, jonne perhe on palannut vapaaehtoisen paluun turvin elokuussa 2017 kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen. Valittajana asiassa on perheen lapsi. Komitea katsoo, että valtio on laiminlyönyt velvollisuutensa ottaa lapsen edun ensisijaisuus riittävällä tavalla huomioon arvioidessaan valittajan turvapaikkavalitusta.

Komitea muistuttaa, että lapsen edun ensisijaisuus tulee olla arvioitu ja perusteltu lasta koskevissa päätöksissä. Yleinen viittaus lapsen etuun turvapaikka-asian ratkaisussa ilman, että valittajan näkemyksiä on huomioitu osoittaa, että tapauksessa on laiminlyöty valittajan tilanteeseen liittyvien erityispiirteiden huomiointi sekä lapsen oikeuksien yleissopimuksen vastaisen vakavan loukkauksen riskin arviointi.

Komitea katsoo, että valtio on laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa käännytyspäätöstä tehtäessä, ettei valittaja joudu kotimaassaan todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa kuten väkivaltaa tai häirintää. Komitea huomioi, etteivät viranomaiset ole päätöstä tehdessään huomioineet valittajan nuorta ikää ja pysyvää vaikutusta, joka valittajaan kohdistuu hänen äitinsä seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvan kiusaamisen ja stigmatisaation takia.

Komitean ratkaisun mukaan Suomen valtion on hyvitettävä loukkaus, mukaan lukien maksettava valittajalle riittävä korvaus. Lisäksi valtiolla on velvollisuus ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin vastaavien loukkausten ennalta estämiseksi tulevaisuudessa erityisesti varmistamalla, että lapsen edun ensisijaisuus otetaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti huomioon turvapaikkamenettelyissä ja että lapsia kuullaan systemaattisesti.

Komitea pyytää Suomea raportoimaan komitealle kahdeksan kuukauden sisällä niistä toimenpiteistä, joihin ratkaisun johdosta on ryhdytty.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments