Asianajajaliiton uudeksi pääsihteeriksi Niko Jakobsson

15.2.2021 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton hallitus on valinnut Asianajajaliiton uudeksi pääsihteeriksi asianajaja, varatuomari Niko Jakobssonin. Jakobsson aloittaa tehtävässään tänään 15.2.2021. Hän siirtyi Asianajajaliittoon Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakiasiainjohtajan ja kehitysjohtajan tehtävästä.
 
Jakobsson oli ensimmäinen suomalaisen asianajotoimiston lakiasiainjohtajaksi nimitetty henkilö. Kehitysjohtajana hänen vastuualueisiinsa kuului muun muassa teknologian implementointi, ja hän vastasi merkittävästä osasta Boreniuksen hallintoa. 
 
Jakobsson on asianajajana hoitanut erilaisia sääntelyn noudattamiseen liittyviä compliance-toimeksiantoja, neuvonut asiakkaita kauppa-, sopimus- ja yhtiöoikeuden alaan liittyvissä asioissa, ja lisäksi hänellä on osaamista urheiluoikeudesta. Jakobsson on tuottelias kirjoittaja: häneltä on ilmestynyt useita juridisia artikkeleja mutta myös satoja IT-aiheisia artikkeleja. Hän on puhunut kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa oikeusteknologiasta ja teknologian hyödyntämisestä juridiikassa, muun muassa Asianajajapäivässä ja Oikeuslaitospäivässä.
 
Niko Jakobsson näkee Asianajajaliiton proaktiivisena asianajajainstituution edustajana, mutta myös laajemmin oikeusturvan kehittäjänä.
 
– Mielestäni asianajaja turvaa oikeusvaltion vain, jos asianajajien valvontaa ja sääntelyä jatkuvasti kehitetään. Asianajajien tulee olla aktiivisesti mukana oikeuspolitiikassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Asianajajaliiton tulee myös pitää huolta jäsenkunnan yhteenkuuluvuudesta huolimatta maantieteellisestä hajaantumisesta, asianajopalveluiden eroavaisuudesta tai toimistojen kokoeroista.
 
Digitalisaatio vaikuttaa myös oikeudenhoitoon, ja tässä tarvitaan Jakobssonin mukaan paitsi alan omaa aktiivisuutta myös yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
 
– Teknologian mahdollisuuksiin on tartuttava. Oikeudellisten prosessien digitalisointi edellyttää kuitenkin sitä, että prosesseja tarkastellaan kokonaisuuksina, ja asianajajat ovat roolinsa mukaisesti mukana oikeushallinnon keskeisissä kehityshankkeissa. Hyvä esimerkki on Asianajajaliiton esittämä työtapareformi, jolla voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä ja samalla alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia.
 
Asianajajaliitto on Jakobssonille jo ennestään tuttu. Hän on toiminut asianajajan työnsä ohella liiton monissa luottamustehtävissä, muun muassa teknologia-, viestintä- ja tietosuoja-asiantuntijaryhmän sekä it-valiokunnan jäsenenä. Hän on ollut myös viime vuosina aktiivisesti uudistamassa asianajajien tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia velvoitteita. 
Niko Jakobsson seuraa pääsihteerin tehtävässä Minna Melenderiä.
 
Lisätiedot:
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi