Väärennetyllä passilla maahan tulleen henkilöllisyys ei ollut luotettavasti selvitetty, kansalaisuus voitiin evätä.

11.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:4 Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Väärennetty matkustusasiakirja – Turvapaikanhakija – Ristiriitaisten henkilötietojen antaminen viranomaiselle

Kansalaisuutta hakeneen A:n hakemus oli hylätty sillä perusteella, että hänen henkilöllisyyttään ei ollut luotettavasti selvitetty. Hän oli esittänyt Suomeen saapuessaan passintarkastuksessa omanaan Belgian passin, josta löydettiin väärennökseen viittaavia tekijöitä. Häneltä oli henkilöntarkastuksen yhteydessä löydetty Syyrian palestiinalaisille myöntämä matkustusasiakirja. Asiakirjoissa olevat tiedot poikkesivat kansalaisuuden, nimen, syntymäajan ja syntymämaan osalta. Hänet oli merkitty väestötietojärjestelmään viimeksi mainitun asiakirjan tietojen perusteella, ja hän oli hakenut kansalaisuutta näillä tiedoilla.

Ratkaisu siitä, onko hakijan henkilöllisyys kansalaisuuslaissa tarkoitetulla tavalla luotettavasti selvitetty, tehdään henkilöstä kokonaisuudessaan olemassa olevien tietojen perusteella. Pelkästään se seikka, että maahantulonsa jälkeen lähes välittömästi turvapaikkaa Suomesta hakeneella A:lla oli ollut Suomeen saapuessaan hallussaan väärennetty matkustusasiakirja ei vielä ollut merkinnyt sitä, että hän olisi antanut Suomen viranomaisille virheellistä tietoa henkilöllisyydestään tai esiintynyt Suomessa kansalaisuuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla useammalla kuin yhdellä henkilöllisyydellä. Kun kuitenkin otettiin huomioon, että A oli Suomeen saapuessaan esittänyt Suomen rajaviranomaiselle omanaan väärennetyksi tietämänsä passin, hänen oli voitu katsoa antaneen eri yhteyksissä Suomen viranomaisille ristiriitaisia tietoja henkilöllisyydestään. Maahanmuuttovirasto oli voinut katsoa, että hänen henkilöllisyyttään ei ollut kansalaisuuslain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla luotettavasti selvitetty.

Äänestys 5-3 (jaostoplenum)

KHO:2021:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments