Kansalaisuutta määritetäessä oli muutoksenhaussa arvioitava henkilön vanhemman kansalaisuusasema, viranomaisten aiemmilla kannanotoilla sen suhteen ei ollut sitovaa vaikutusta.

11.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:3 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Syntyessä saatu kansalaisuus – Vanhemman kansalaisuusasema – Kansalaisuuden menettäminen – Oikeusvoima – Hyvän hallinnon perusteet

Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan A:ta oli Suomessa pidettävä Ison-Britannian kansalaisena. A ei ollut saanut syntyessään vuonna 1997 Suomen kansalaisuutta, koska hänen isänsä oli menettänyt Suomen kansalaisuuden täyttäessään 22 vuotta vuonna 1987. Tämä oli todettu päätöksessä vuonna 2002.

Hallinto-oikeus totesi, ettei se A:n kansalaisuuden määrittämistä koskevan asian yhteydessä tutki A:n isän kansalaisuuden määrittämistä koskevan Ulkomaalaisviraston vuonna 2002 tekemän ilmoituksen laillisuutta. Koska A:n isä ei ollut ollut Suomen kansalainen A:n syntyessä, A ei ollut syntyessään saanut Suomen kansalaisuutta. Hyvän hallinnon periaate tai luottamuksensuojaperiaate eivät edellyttäneet muunlaista ratkaisua.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että esillä olevassa A:n kansalaisuusaseman määrittämistä koskevassa asiassa oli otettava kantaa siihen, oliko A:n isä ollut Suomen kansalainen A:n syntyessä. Viranomaisten aiemmilla kannanotoilla ei ollut sitovaa vaikutusta nyt esillä olevassa asiassa. Korkein hallinto-oikeus katsoi isän oloista saadun selvityksen perusteella, että isä oli aiemman kansalaisuuslain perusteella menettänyt Suomen kansalaisuuden suoraan lain nojalla ennen A:n syntymää. A ei siten ollut voinut saada Suomen kansalaisuutta isältään.

Korkein hallinto-oikeus totesi edelleen, että esillä ei ollut sellainen erityinen tilanne, jossa kansalaisuusasemaa ei voida määrittää yksinomaan kansalaisuuslainsäädännön kulloinkin voimassa olleiden ja olevien yksityiskohtaisten säännösten perusteella. Päätöstä pitää A:ta Suomessa Ison-Britannian kansalaisena ei voitu pitää hallinnon yleisten oikeusperiaatteiden vastaisena. A:n valitus hylättiin.

Äänestys 6−2

KHO:2021:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments