Tiedotusvälineiden tiedonsaanti tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista helpottuu

10.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tiedotusvälineet saavat ensi vuoden alusta alkaen tietoa tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista aiempaa helpommin. Uuden oikeushallinnon valtakunnallisen tietovarantolain tarkoituksena on selkiyttää tietojen luovuttamista ja tietojen poistamista koskevia säännöksiä.

Laki on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna perjantaina.

Uusi laki mahdollistaa sen, että Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa keskitetysti enintään kymmenen vuotta vanhoja tuomioistuinten diaaritietoja valtakunnallisesta tietovarannosta. Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjestelmä sisältää tietoja muun muassa rikostuomioista.

Lisäksi Oikeusrekisterikeskus voi hakea tietoja journalistiseen tarkoitukseen myös henkilön nimellä tai muulla henkilön tunnistetiedolla. 

Uudistukset vähentävät tuomioistuinten työmäärää ja tehostavat tiedotusvälineiden ja tutkijoiden tiedonsaantia, kun asioita ei tarvitse tiedustella yksittäisistä tuomioistuimista, jos tietopyyntö koskee useissa tuomioistuimissa käsiteltyjä asioita.

Oikeudenkäyntiasiakirjoja koskevat tietopyynnöt osoitetaan kuitenkin jatkossakin tuomioistuimille. 

Uusi laki tulee voimaan tammikuun alussa.

Tiedotusvälineiden tiedonsaanti tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista helpottuu

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments