OM:n työryhmä sai valmiiksi ehdotuksensa käräjäoikeustallenteiden käytöstä näyttönä hovioikeudessa

14.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otettaisiin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa jatkossa vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta.

Uudistuksella pyrittäisiin parantamaan hovioikeuden ja korkeimman oikeuden edellytyksiä ratkaista asian näyttökysymykset oikein. Jos muutoksenhakutuomioistuin voisi ratkaista asian käräjäoikeudessa kerrotun perusteella, sen käytettävissä oleva näyttö olisi nykyiseen verrattuna tuoreempaa ja parempaa. 

Videotallenteiden hyödyntäminen vähentäisi muutoksenhausta asianosaisille ja todistajille aiheutuvia kustannuksia ja muuta haittaa. Esimerkiksi rikosasioissa asianomistajat ja todistajat välttyisivät yleensä kohtaamasta syytettyä uudelleen. Hovioikeuden pääkäsittelyitä saattaisi myös peruuntua harvemmin, mikä voisi lyhentää käsittelyaikoja ja vähentää oikeudenkäynnin kustannuksia.

Lisäksi ehdotuksella pyritään vahvistamaan hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena, kun oikeudenkäynnin painopiste siirtyisi entistä enemmän käräjäoikeuteen. 

– Pidän työryhmän ehdotusta perusteltuna ja hyvänä uudistuksena, sillä se voisi tuoda merkittäviä hyötyjä oikeusturvan, muutoksenhakumenettelyn tarkoituksenmukaisuuden sekä todistajien ja asianomistajien näkökulmasta. Näen, että uudistus on syytä toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Ehdotuksella on tarkoitus toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus näytön vastaanottamisen keskittämisestä käräjäoikeuksiin ja todistelun tallentamisesta hovioikeuskäsittelyä varten.

Uudistus voisi tulla voimaan vuonna 2022. Menettelyä sovellettaisiin ensin riita- ja hakemusasioissa.

Työryhmän ehdotus on lähetetty lausunnolle, ja siitä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 19.2.2021 saakka.

 

Muutoksenhakutuomioistuimissa suullinen todistelu voitaisiin ottaa vastaan videotallenteelta

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments