KHO:lta kolme julkista hankintaa koskevaa vuosikirjaratkaisua

18.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

  • Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen osoittamiseksi hyväksyttävä selvitys – Soveltuvuusvaatimuksen täyttämisen osoittaminen muulla vastaavalla selvityksellä – Luottoluokitusta koskeva vaatimus

  • Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Hankintayksikön harkintavalta valita noudatettava menettely kansallisen hankinnan kilpailuttamisessa – Poikkeuksellisen alhainen tarjous – Hankintayksikön pyytämä selvitys tarjouksen hinnoista ja kustannuksista – Tarjoajan velvollisuus antaa pyydetty selvitys tarjotun hinnan poikkeuksellisen alhaisuuden arvioimiseksi – Tarjouksen hylkääminen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena

  • Julkinen hankinta – Kuntien välinen yhteistoimintasopimus – Vastuukuntamalli – Toimivallan siirto – Toimivallan siirron jälkeiset hankinnat – Sidosyksikkö – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments