Asianajajaliitto tavoittelee Green Office -merkkiä

17.12.2020 | Tiedotteet

Asianajajaliitto on aloittanut Green Office -työn eli ympäristöjärjestelmän luomisen syksyllä 2020. Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä, joka ohjaa pienentämään energian ja materiaalin kulutusta työpaikoilla.

Ympäristöjärjestelmätyössä organisaation tulee täyttää tietty ympäristönsuojelullinen minimitaso. Organisaatio saa tarkastuksen läpäistyään Green Office -sertifikaatin, mikä kertoo organisaation ympäristötyön korkeasta laatutasosta. Kun tämä standardi on saavutettu, merkin ylläpitäminen edellyttää, että ympäristötyötä kehitetään jatkuvasti.

Asianajajaliiton Green Office -tiimi on syksyn aikana käynyt läpi nykytilannetta ja valinnut ne osa-alueet, joissa tavoitellaan parannusta. Näitä ovat materiaalivirtojen pienentäminen, energian kulutuksen pienentäminen ja liikkuminen. 

Esimerkiksi paperinkulutusta ja tulostamista vähennetään jatkossa merkittävästi. Ympäristötyön myötä on selvinnyt, että Asianajajaliiton paperinkulutus verrattuna muihin järjestöihin ja myös muihin oikeuselämän toimijoihin on aivan liian suurta. Asianajajaliitossa ollaan kuitenkin onneksi vuoden 2021 aikana siirtymässä sähköiseen asiointiin, joka osaltaan pienentää paperinkulutusta runsaasti, mutta tämän lisäksi liitossa kannustetaan jatkossa välttämään muutakin tulostamista.

Lisäksi liitossa suositellaan korona-ajan jälkeenkin mm. etäkokousten järjestämistä matkustamista vaativien kokousten sijaan.

Konkreettisia tavoitteita on runsaasti, mutta henkilöstö on niihin sitoutunut. Henkilöstön ohjeistamisella ja kannustamisella ympäristötyöhön onkin iso merkitys tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Sari Krappe, etunimi.sukunimi@asianajajaliitto.fi