Asianajajaliitto aloittaa media-asianajajatoiminnan

15.12.2020 | Tiedotteet

Uudet media-asianajajat ovat Jussi Ikonen ja Liisa Pellinen

Media-asianajajien tarkoitus on kertoa asianajotoiminnasta sekä avata yleisimpiä oikeudenhoitoon, puolustukseen ja riidanratkaisuun liittyviä kysymyksiä. Media-asianajajatoiminta ottaa samalla mallia Helsingin käräjäoikeuden 2018 lanseeraamasta mediatuomaritoiminnasta, jonka avulla on luotu uudenlaisia siltoja suuren yleisön ja oikeusjärjestelmän välille. 

Media-asianajajatoiminta on uutta: oikeudenhoitoa avaavalle yleistajuiselle viestinnälle on selkeä tilaus. Esimerkiksi Asianajajaliiton kesällä 2020 tekemän brändikyselyn mukaan ainoastaan kahdeksan sadasta vastaajasta osasi kuvata asianajajan ammattia oikein. Suomalaisen oikeudenhoidon ammatit, periaatteet, terminologia ja oikeusprosessit ovatkin suurimmalle osalle ihmisistä hämärän peitossa. Vääriä käsityksiä syntyy mm. viihteessä jyräävistä amerikkalaisista lakisarjoista, vaikka oikeusjärjestelmät poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Yhdysvalloissa (common law -traditio) esimerkiksi näyttökysymysten arviointi kuuluu maallikoista koostuvalle jurylle, kun taas Suomessa (romaanis-germaaninen traditio) todistusten ja todisteiden luotettavuuden arviointi on tuomareiden tehtävänä.

Tammikuussa media-asianajajina aloittavat Liisa Pellinen ja Jussi Ikonen ovat uudesta tehtävästä innoissaan. Imatralla omaa pientä asianajotoimistoaan pyörittävä Pellinen kokee media-asianajajan roolissa pääsevänsä ”kyntämättömään maahan luomaan uutta yleiskieltä”.

– Pelkkä juridinen terminologia on suurimmalle osalle ihmisistä tosi hankalaa, eikä moni edes tiedä, kenen puoleen kääntyä, kun seinä on vastassa: julkisen oikeusavustajan, asianajajan vai muun lakimiehen. Ja mitä eroa näillä sitten on? Meidän tehtävänämme on auttaa asiakasta juridisen avun lisäksi myös etsimään apua oikeasta paikasta.

Jussi Ikosen tausta on yritysjuridiikassa ja hän on myös suuren asianajotoimiston osakas.

– Harva tuntee ja tietää, miten monipuolinen asianajajan ammatti on. Itse hoidan pääosin yritysten välisiä oikeudenkäyntejä sekä välimiesmenettelyjä, mutta sopimusjuridiikka, erilaiset työriidat ja vastuukysymykset ovat myös usein pöydälläni. Media-asianajajan roolissa tavoite peruskysymysten lisäksi on avata tätä kiinnostavaa maailmaa laajemminkin – ja ehkä innostaa myös kollegoja mukaan keskusteluun, Jussi tiivistää.

Media-asianajajien tehtävä on myös valottaa ihmisläheisesti ja yleistajuisesti, mikä mm. asianajajien rooli on suomalaisessa oikeudenhoidossa, miksi kaikilla syytetyillä on oikeus ammattimaiseen puolustukseen, mitä erilaisia työkaluja voi käyttää riitatilanteissa ja missä asioissa asianajajan puoleen kannattaa kääntyä. 

Lisätiedot:
Media-asianajaja Liisa Pellinen, 040 193 3998, liisa.pellinen@roytiruokonen.fi
Media-asianajaja Jussi Ikonen, p. 0400 978 281, jussi.ikonen@merilampi.com
Viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi