Tutkinnon kirjallisen kokeen läpäisseiden nimiä ei enää julkaista

16.11.2020 | Tiedotteet

Asianajajatutkintolautakunta on päättänyt, että asianajajatutkinnon kirjallisessa kokeessa hyväksyttyjen henkilöiden nimiä ei enää julkaista Asianajajaliiton nettisivuilla. Päätös koskee kirjallisia kokeita 25.9.2020 järjestetystä kokeesta lukien. Kirjalliseen kokeeseen osallistuneille ilmoitetaan kokeen tuloksesta henkilökohtaisesti sähköpostitse aina tutkintolautakunnan kokouksen jälkeen.