Sähköinen asiointipalvelu HAIPA käytettävissä myös markkinaoikeuden osalta

18.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallinto- ja erityistuomioistuimia (korkein hallinto-oikeus, hallinto-oikeudet ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin sekä vakuutusoikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin) koskeva toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmä HAIPA on otettu käyttöön markkinaoikeudessa. Jatkossa markkinaoikeuteen saapuvat uudet asiat tullaan kirjaamaan HAIPA-järjestelmään.

Samassa yhteydessä markkinaoikeuden osalta on otettu käyttöön myös kansalaisten ja yhteisöjen sähköinen asiointipalvelu. Sen sijaan viranomaisten sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön vasta myöhemmin.

HAIPA-järjestelmään kirjattavien asioiden osalta asian käsittely tapahtuu kokonaan sähköisesti. Markkinaoikeuden näkökulmasta onkin toivottavaa, että asianosaiset jatkossa kiinnittäisivät aikaisempaa vielä suurempaa huomiota sähköisessä muodossa toimitettavien asiakirjojen nimeämiseen. Tähän liittyen markkinaoikeudessa on myös laadittu erillinen ohje markkinaoikeudelle toimitettavien asiakirjojen toimittamisesta ja nimeämisestä.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments