Osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestys ei sisältänyt varojenjakokieltoa, ei voinut olla yleishyödyllinen yhteisö

18.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:121 Tuloverotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Taloudellisen edun tuottaminen toiminnalla – Yhtiöjärjestys – Varojenjakoa rajoittavien määräysten puuttuminen

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen, jolla hallinto-oikeus oli katsonut luvanvaraista valtion tukemaa koulutustoimintaa harjoittaneen A Oy:n täyttäneen tuloverolain 22 §:n 1 momentin 3 kohdassa asetetun edellytyksen ja olleen yleishyödyllinen yhteisö verovuonna 2016, kun sanottua koulutustoimintaa ei saanut lukiolain mukaan järjestää voiton tavoittelemiseksi eikä yhtiö ollut tosiasiallisesti tuottanut toimintaan osallisille taloudellista etua missään muodossa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:ssä säädetty osakeyhtiön tarkoitus huomioon ottaen A Oy:tä ei voitu pitää tuloverotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, kun sen yhtiöjärjestys ei sisältänyt määräyksiä varojenjakokiellosta eikä varojen käyttämisestä yleishyödylliseen tarkoitukseen yhtiön purkautuessa. Verovuosi 2016. Äänestys 4–1.

KHO:2020:121

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments