Julkiseen tuomioon oli jäänyt salaiseksi määrättyjä asianomistajan nimiä. Tuomarille sakkoa tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta.

6.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:83 Oikeudenkäynnin julkisuus – Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus – Salassapito – Tuomari – Virkarikos – Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen

Käräjätuomari oli tuomiossa määrännyt asianomistajien henkilöllisyyden salassa pidettäväksi. Käräjätuomari oli laadittuaan tuomion salassa pidettävän ja julkisen kappaleen ilmoittanut tuomion olevan valmis annettavaksi. Käräjäoikeuden tiedottaja oli toimittanut tiedotusvälineille tuomion julkisen kappaleen, johon oli jäänyt salassa pidettäväksi määrättyjä asianomistajien nimiä. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että käräjätuomari oli syyllistynyt tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen. (Ään.)

KKO:2020:83

KKO:n tiedote: Käräjäoikeuden tuomarille sakkorangaistus tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments