Oikeustieteellisen korkeakoulutuksen arviointi toteutetaan vuosina 2020–2021, mukana kaksi asianajajaa

3.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Karvin toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Oikeustieteellisen koulutusalan arviointi

Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaisesti arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva oikeustieteellisen alan koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Arviointi tuottaa tietoa alan tutkintojen tuottamasta osaamisesta ja työelämärelevanssista sekä jatkuvasta oppimisesta. Lisäksi arviointi tuottaa tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaansa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Korkeakoulujen arviointijaosto nimitti seuraavat henkilöt oikeustieteellisen koulutusalan arvioinnin suunnittelu- ja arviointiryhmäksi:

  • Professori Jukka Mähönen, Oslon yliopisto (puheenjohtaja)
  • Esimies, työelämäprofessori Manne Airaksinen, Roschier
  • Lehtori Atte Korte, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Opiskelija Albert Mattsson, Åbo Akademi
  • Varajohtaja (opetus), yliopistonlehtori Sampo Mielityinen, Itä-Suomen yliopisto
  • Hovioikeudenneuvos, työelämäprofessori Mirjami Paso, Helsingin hovioikeus
  • Toimitusjohtaja, asianajaja Johanna Rantanen, Dottir Attorneys

Oikeustieteellisen koulutusalan arviointi

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments