Markkinaoikeus: HUS on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään DNA-analyysipalvelujen hankinnan kilpailuttamatta

14.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO:Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen – seuraamusmaksu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 70.000 euroa. Kilpailu ja kuluttajavirasto (jäljempänä myös KKV) on ottanut asian omasta aloitteestaan tutkittavaksi. Saadun selvityksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on DNA-analyysipalveluja hankkiessaan laiminlyönyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 1 §:n mukaisen velvollisuutensa kilpailuttaa palvelut mainitun lain mukaisesti. Hankintayksikkö on tehnyt suorahankintoja ilman hankintalaissa säädettyä perustetta.


Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään DNA-analyysipalvelujen hankinnan kilpailuttamatta. Hankintayksikön virhettä ei voida pitää erityisen vähäisenä, eikä seuraamusmaksun määräämisessä ole annettava merkitystä sille, mitä hankintayksikkö on esittänyt hankinnan kohteen monimutkaisuudesta taikka KKV:n selvityksen aloittamisen jälkeen käynnistetystä kilpailutuksesta. Kun otetaan huomioon hankinnan arvo ja hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus katsoo, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on määrättävä maksamaan valtiolle 70.000 euron suuruinen seuraamusmaksu.

Lopputulos
Markkinaoikeus määrää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 70.000 euroa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments